82. rocznica wybuchu II wojny światowej


1 września w 1939 roku przypadał w piątek.

Każdego innego roku, ta data kojarzyłaby się nam w Polsce z początkiem roku szkolnego. Ale 82 lata temu 1 września był dniem, w którym wybuchła wojna, nazwana później po raz kolejny światową.
W 1939 roku w wielu szkołach w Polsce zamiast pierwszego dzwonka, słychać były syreny alarmowe, huk pocisków i bomb z armat i niemieckich samolotów. Wojna ukazała cały swój tragizm, tym większy, iż Generalplan Ost przewidywał eksterminację 85% Polaków, reszta natomiast miała zostać sprowadzona do roli niewolników, pracujących dla germańskich „nadludzi”.
Polacy byli, pierwszymi w Europie, ofiarami tego niemieckiego eksperymentu. Nie ma chyba w Polsce rodziny, która nie utraciłaby kogoś bliskiego w wyniku wojny. Z niepokojem patrzymy dzisiaj na zjawisko relatywizmu, gdzie Niemcy stają się ofiarami, a nie sprawcami II wojny światowej.
Nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej prawdzie. Rozpoczęcie II wojny światowej było wynikiem sojuszu dwóch totalitarnych państw: Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Zbliżenie obu totalitaryzmów nastąpiło przy milczącej aprobacie Zachodniej Europy, która godząc się na ustępstwa wobec zła, wydawała wyrok na samą siebie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Z okazji nowego roku szkolnego 2021/2022 życzę wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było dla Was fascynującą przygodą, odnajdywaniem siebie oraz rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.
Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni!
Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele radości, dumy i nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci.
Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół życzę, by był to rok owocnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

 

Interwencja poselska

Poniżej zamieszczam treść interwencji, jaką wystosowałem do
ministra Marka Gróbarczyka, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w sprawie dotyczącej pozyskania i uruchomienia środków na remont generalny nabrzeża Rzeki Drwęcy na odcinku ulic Mickiewicza → Pułaskiego → Drwęcka.
👍👍👍🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🏞🏞🏞
Ostróda, dnia 18 sierpnia 2021 roku
Szanowny Panie Ministrze,
zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o pomoc w pozyskaniu i uruchomieniu środków na remont generalny nabrzeża Rzeki Drwęcy na odcinku ulic Mickiewicza → Pułaskiego → Drwęcka.
Przedmiotową prośbę składam działając na zasadzie art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku – o wykonywaniu mandatu posła i senatora /Dz.U.2016 poz.1510 ze zm./.
UZASADNIENIE
W załączeniu przesyłam Panu Ministrowi dokumentację fotograficzną, przedstawiającą obecny stan umocnień brzegów Rzeki Drwęcy, która jest rezerwatem przyrody obejmującym koryto rzeki oraz pas ziemi szerokości 5 metrów po obu stronach rzeki.
W opisanych powyżej odcinkach rzeki, stan umocnień jest fatalny, wymaga on pilnego remontu generalnego. Znamiennym jest, iż zgłoszone do remontu umocnienia, znajdują się w ścisłym centrum Starego Miasta, w ciągu najważniejszych ścieżek spacerowych, tras rowerowych, przy średniowiecznym zamku krzyżackim, będącym jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych oraz przy najważniejszych urzędach.
Jako rodowity Ostródzianin, z trwogą obserwuję postępującą degradację umocnień. Osobiście zaświadczam, iż ich stan jest bardzo zły. Z każdym miesiącem, płyty coraz bardziej niszczeją, przez co pogarsza się nie tylko stan wizualny, ale także przyrodniczy serca Ostródy. Sytuacja wymaga pilnych prac remontowych, dlatego też ośmielam się prosić Pana Ministra o pomoc.
Na załączonych zdjęciach, znajdzie Pan Minister także stan umocnionego brzegu rzeki, co ukaże ogromną dysproporcję między odcinkiem wyremontowanym, a wnioskowanym o pomoc. Remont lewego brzegu Drwęcy wykonano dwa lata temu, za co bardzo dziękuję, licząc tym samym na zrozumienie problemu i umożliwienie doprowadzenia do tego samego stanu kolejnego brzegu. Informuję także, że na przeprowadzenie remontu nabrzeża Rzeki Drwęcy przygotowana jest już pełna dokumentacja. Dodatkowo, w razie jakichkolwiek pytań, pozostaję dla Pana Ministra w pełnej dyspozycji.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
ZBIGNIEW BABALSKI
Poseł na Sejm RP

Łukasz Bartkowski, dyrektor ARiMR: my nigdy nie zostawiamy rolników w kłopocie

Łukasz Bartkowski, dyrektor ARiMR: my nigdy nie zostawiamy rolników w kłopocie: Większość z 200 mln złotych z rządowego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń, w związku z występowaniem ASF, przejdzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – poinformował Radio Olsztyn Łukasz Bartkowski zastępca dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału regionalnego ARiMR. Dyrektor Bartkowski zapewnił, że urzędnicy już czekają na rolników. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników do biur powiatowych. Uzyskają […]
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).