Zbigniew Babalski, ur. 27 kwietnia 1953 roku w Ostródzie.


Zbigniew Babalski - urodził się 27.IV.1953 roku w Ostródzie, w latach 1969-1971 uczył się w Zespole Szkół Zawodowych w Lubawie. W roku 1974 zdał maturę w Technikum Elektroenergetycznym w Olsztynie. Studia wyższe podjął na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa, a następnie na tej samej uczelni ukończył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika. Ponadto ukończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od roku 1990 pracował w kuratorium oświaty, jako dyrektor delegatury w Ostródzie. Swoją działalność polityczną rozpoczął już w roku 1980. W latach 1994-1998 był radnym oraz piastował funkcję burmistrza Miasta Ostródy. W roku 1998 został powołany na stanowisko wojewody olsztyńskiego, a następnie po reformie administracyjnej w 1999 roku został pierwszym wojewodą utworzonego wówczas województwa Warmińsko – Mazurskiego. W 2002 roku podjął pracę w Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, gdzie od 2006 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora oddziału. W wyborach samorządowych 2002 roku został wybrany ponownie na Radnego Miasta Ostródy, a w następnej kadencji został wybrany do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, którego został wiceprzewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany na posła na Sejm VI kadencji z okręgu elbląskiego, w 2011 roku wybrany na posła VII kadencji. Zasiadał w dwóch komisjach: ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury fizycznej i sportu. W 2015 roku wybrany na Posła VIII Kadencji Sejmu RP. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Stanu w MRiRW.

Wybrany na posła na Sejm RP w 2007, 2011, 2015 roku
Lista: Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy: 34 Elbląg. 
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
Stan cywilny: żonaty.
Wykształcenie: wyższe.
Ukończona szkoła: 
- Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolny - inż rolnik. - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Pedagogiki Oświaty Rolniczej - mgr. 
Zawód: inż.rolnik.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).