Kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF

W resorcie rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, w którym uczestniczył Minister Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu, Zbigniew Babalski.
- Dziś podsumowaliśmy ostatnie działania podejmowane w związku występowaniem wirusa ASF w Polsce oraz omówiliśmy przygotowania do wprowadzenia zasad bioasekuracji na terenie całego kraju – poinformował szef resortu rolnictwa po posiedzeniu.
Minister przypominał, ze 28 bm. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wprowadza zasady bioasekuracji w całym kraju. Nowe przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.
Podczas dzisiejszego spotkania oceniane były działania wszystkich służb wchodzących w skład Zespołu, czyli działania podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe.

Wizyta w ZEA

Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski, w dniach 17-20 lutego 2018 r. złożył wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Jej celem było przeprowadzenie rozmów z emirackimi partnerami nt. możliwości intensyfikacji polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości poszerzenia dostępu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek emiracki i rozwoju współpracy handlowej. Wizuya odbywała się przy okazji targów Gulfood.
Podczas spotkań z przedstawicielami administracji ZEA: podsekretarzem stanu w ministerstwie gospodarki Abdullah Al Saleh, minister stanu ds. bezpieczeństwa żywności Mariam Hareb Al Muhairi i podsekretarzem stanu w ministerstwie zmian klimatu i środowiska Majid Al Qassimi, strona polska omówiła bieżący stan uzgodnień w zakresie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku emirackiego. Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk wyjaśnili szczegóły prowadzonych procedur. Podczas rozmów dyskutowano również nt. możliwości rozwoju współpracy naukowej, co zostało bardzo dobrze odebrane przez rozmówców z ZEA.
Minister Al Muihairi w rozmowie z ministrem Zbigniewem Babalskim wyraziła gotowość zapoznania się z zakresem działalności ośrodków badawczych w Polsce w celu identyfikacji obszarów potencjalnie istotnych dla realizacji strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Państwa ZEA. W tym celu rozważana jest możliwość złożenia wizyty w Polsce przez przedstawicieli administracji ZEA.
Podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki ZEA obie strony wyraziły zainteresowanie wspólnymi przedsięwzięciami zmierzającymi do intensyfikacji współpracy gospodarczej w dziedzinie rolnictwa. Rozmawiano m.in. o wspólnych misjach gospodarczych przedsiębiorców obu krajów planowanych na maj 2018. Strona polska wyraziła satysfakcję z możliwości zaprezentowania swojej oferty w ramach Stoiska Narodowego podczas tak prestiżowego wydarzenia targowego, jakim są targi Gulfood 2018 w Dubaju.
Rozmowy w Ministerstwie Zmian Klimatu i Środowiska obejmowały wiele aspektów współpracy dotyczącej produkcji żywności w Polsce. Sekretarz stanu zapewniał o wysokich standardach bezpieczeństwa żywności w Polsce. Strona emiracka wyraziła zainteresowanie poszerzeniem współpracy o dostawy produktów paszowych na potrzeby własnej działalności rolnej. Również polska oferta instytutów naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów z ZEA.
Na polskim Stoisku Narodowym wiceminister spotkał się również z przedstawicielami zarządu Lulu Group, drugiego największego operatora hipermarketów zarówno w ZEA, jak i w pozostałych krajach zatoki. W celu zapoznania się z możliwościami poszerzenia asortymentu polskich produktów rolno-spożywczych w ofercie grupy przedstawiciele ww. firmy wyrazili duże zainteresowanie przyjazdem do Polski.
Sekretarz stanu Zbigniew Babalski rozmawiał także z dyrektorem wydziału kontroli żywności w Urzędzie Miasta Dubaj Essamem Sayed Sharaf Al Hashimi na temat łatwiejszego dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku ZEA.
Podczas wizyty miały również miejsce spotkania z przedstawicielami środowisk biznesowych i mediów. Wiceminister spotkał się z polskimi wystawcami, obecnymi na targach zarówno w ramach Stoiska Narodowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, programu promocji Krajowej Rady Drobiarstwa „Europejski drób - w jakości siła”, jak i wystawców indywidualnych. Obecność 60 wystawców z Polski świadczy o dużym zainteresowaniu polskiego biznesu rynkiem emirackim oraz rynkami krajów regionu. Polskich wystawców odwiedziła również minister Mariam Al Muihairi i zapoznała się z szeroką ofertą polskich produktów rolno – spożywczych promowanym podczas Gulfood 2018.
Polska odnotowuje stały wzrost wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W 2017 r. wartość eksportu na ten rynek wyniosła blisko 85 milionów EUR, a obroty przekroczyły 88 milionów EUR. Głównymi produktami eksportowymi pozostają przetwory spożywcze, słodycze i papierosy. Na podstawie dotychczasowej współpracy, wyników w handlu, a także zainteresowania przedsiębiorców, rynek oceniany jest w Polsce jako perspektywicznydla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. ZEA pozostają jednym z docelowych pozaeuropejskich rynków zagranicznych, na których skoncentrowane są działania promocyjne polskiego resortu rolnictwa.


Polska żywność na targach GulFood 2018

Dnia 18 lutego 2018 roku w Dubaju rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Gulfood 2018. Polskiej delegacji, wizytującej wystawę, przewodniczy sekretarz stanu Zbigniew Babalski. 
Celem wizyty jest promocja polskiej żywności wysokiej jakości oraz przeprowadzanie rozmów na temat możliwościom rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek emirackim,
Pierwszy dzień wizyty przebiegał pod znakiem spotkań z przedstawicielami administracji rządowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wiceminister Babalski przeprowadził rozmowy z wiceministrem gospodarki Abdullahem Al Salehem oraz ministrem stanu ds. bezpieczeństwa żywności Mariam Al Mehairi.
Uczestniczył także w uroczystości otwarcia polskiego stoiska narodowego. Stoisko to stanowi wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy prezentują swoją ofertę podczas tegorocznej edycji Gulfood.
Polskiemu wiceministrowi podczas wizyty w Dubaju towarzyszy m.in. główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk oraz główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.
 

Rozmowy polsko-malezyjskie

Dnia 16 lutego 2018 roku, sekretarz stanu Zbigniew Babalski spotkał się z sekretarzem generalnym w Ministerstwie Gospodarki Plantacyjnej i Surowców Malezji Datuk K. Yogeesvaranem. Wiceminister poruszył najważniejsze kwestie dot. dostępu polskich towarów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego (m.in. produktów z czarnej porzeczki oraz mięsa wołowego), zagadnienia z zakresu współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej. Podkreślił zainteresowanie MRiRW dalszym rozwojem dwustronnej wymiany handlowej w sektorze rolnym, wskazał na ożywienie w polskim eksporcie do Malezji. W ubiegłym roku odnotowano wzrost eksportu rolno-spożywczego o około 61%. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski nawiązał również do możliwości rozwoju bilateralnej współpracy naukowej.
Minister Yogeesvaran wskazując na podobieństwa w strukturze gospodarek pomiędzy Polską i Malezją, w tym duże znaczenie sektora rolno-spożywczego, deklarował otwartość rynku malezyjskiego na polskie towary eksportowe.
Spotkanie odbyło się na prośbę strony malezyjskiej w ramach misji, mającej na celu zaprezentowanie w wybranych państwach europejskich stanowiska strony malezyjskiej wobec produkcji i wykorzystania oleju palmowego, jak również ew. ograniczeń w wykorzystaniu oleju palmowego do produkcji biopaliw w UE (projekt Dyrektywy PE i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).
Dzisiejszy gość wiceministra Babalskiego szeroko przedstawił informacje dot. znaczenia produkcji oleju palmowego dla gospodarki malezyjskiej.
Szef polskiej delegacji, przyjmując do wiadomości argumenty strony malezyjskiej w tej kwestii, wskazał na wiodącą rolę Ministerstwa Energii w zakresie polskiej polityki energetycznej oraz negocjacji prowadzonych na poziomie UE w kwestiach związanych z paliwami. 


Mazurskie Agro ShowDnia 10 lutego 2018 roku, w Ostródzie rozpoczęła się czwarta edycja targów Mazury Agro Show, która połączona jest z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
 Targi odwiedził minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Zbigniew Babalski.
– W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W tym czasie trzeba pokazywać sukcesy jakie odnosimy – powiedział podczas uroczystości otwarcia targów minister Jurgiel i zaznaczył, że dzisiejsze targi są właśnie taką imprezą - imprezą, która odnosi sukcesy.
– Cieszy mnie też, że z roku na rok mazurski Agro Show rozwija się i zajmuje coraz większą powierzchnię – powiedział minister i dodał, że w Polsce powstał swoisty trójkąt wystawienniczy, gdzie prezentowane są najnowocześniejsze maszyny rolnicze – Poznań, Kielce i Ostróda.
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na targach minister Jurgiel zaznaczył, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  realizuje program działań na czteroletnią kadencję, oparty na programie PiS.
- Pierwsze dwa lata pracy były okresem bardzo dobrym dla polskiego rolnictwa. Teraz do programu wprowadzamy nowe zadania, tak aby przyspieszyć rozwój polskiej wsi – powiedział minister Jurgiel i dodał, że poprawa jakości życia na wsi, opłacalność produkcji rolnej, negocjacje w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej, współpraca międzynarodowa,  rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa sprawnej administracji to główne z priorytetów.
Minister przypomniał, że dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej wchodzi w decydującą fazę. W maju Komisja Europejska  ma przedstawić informację o  podziale środków wieloletnich ram finansowych.
- Zostaną określone koperty finansowe dla poszczególny państw. Liczymy na kopertę co najmniej równą. Będzie też nowa jakość w programowaniu. Do tej pory mięliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dla każdego państwa będzie Plan Strategiczny.  Zostaną ustalone na poziomie Unii Europejskiej cele i mierniki, do których mamy przygotować programy – powiedział szef resortu rolnictwa i podkreślił, że ważne jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej z budżetu Unii.
Minister poinformował również, że dokument zawierający omówienie priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 został udostępniony na stronie internetowej ministerstwa: https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Priorytety-Ministerstwa-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi-na-lata-2018-2019 
Targi Mazury Agro Show odbywają się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zorganizowano je w  nowoczesnym obiekcie wystawienniczym Expo Mazury.  Na ponad 35 tys. m2 swoje oferty maszyn i urządzeń rolniczych przedstawia ponad 200 wystawców krajowych i zagranicznych. Na wystawie jest także stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.


Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Prenumerata Email