Interwencja poselska

Poniżej zamieszczam treść interwencji, jaką wystosowałem do
ministra Marka Gróbarczyka, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w sprawie dotyczącej pozyskania i uruchomienia środków na remont generalny nabrzeża Rzeki Drwęcy na odcinku ulic Mickiewicza → Pułaskiego → Drwęcka.
👍👍👍🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🏞🏞🏞
Ostróda, dnia 18 sierpnia 2021 roku
Szanowny Panie Ministrze,
zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o pomoc w pozyskaniu i uruchomieniu środków na remont generalny nabrzeża Rzeki Drwęcy na odcinku ulic Mickiewicza → Pułaskiego → Drwęcka.
Przedmiotową prośbę składam działając na zasadzie art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku – o wykonywaniu mandatu posła i senatora /Dz.U.2016 poz.1510 ze zm./.
UZASADNIENIE
W załączeniu przesyłam Panu Ministrowi dokumentację fotograficzną, przedstawiającą obecny stan umocnień brzegów Rzeki Drwęcy, która jest rezerwatem przyrody obejmującym koryto rzeki oraz pas ziemi szerokości 5 metrów po obu stronach rzeki.
W opisanych powyżej odcinkach rzeki, stan umocnień jest fatalny, wymaga on pilnego remontu generalnego. Znamiennym jest, iż zgłoszone do remontu umocnienia, znajdują się w ścisłym centrum Starego Miasta, w ciągu najważniejszych ścieżek spacerowych, tras rowerowych, przy średniowiecznym zamku krzyżackim, będącym jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych oraz przy najważniejszych urzędach.
Jako rodowity Ostródzianin, z trwogą obserwuję postępującą degradację umocnień. Osobiście zaświadczam, iż ich stan jest bardzo zły. Z każdym miesiącem, płyty coraz bardziej niszczeją, przez co pogarsza się nie tylko stan wizualny, ale także przyrodniczy serca Ostródy. Sytuacja wymaga pilnych prac remontowych, dlatego też ośmielam się prosić Pana Ministra o pomoc.
Na załączonych zdjęciach, znajdzie Pan Minister także stan umocnionego brzegu rzeki, co ukaże ogromną dysproporcję między odcinkiem wyremontowanym, a wnioskowanym o pomoc. Remont lewego brzegu Drwęcy wykonano dwa lata temu, za co bardzo dziękuję, licząc tym samym na zrozumienie problemu i umożliwienie doprowadzenia do tego samego stanu kolejnego brzegu. Informuję także, że na przeprowadzenie remontu nabrzeża Rzeki Drwęcy przygotowana jest już pełna dokumentacja. Dodatkowo, w razie jakichkolwiek pytań, pozostaję dla Pana Ministra w pełnej dyspozycji.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
ZBIGNIEW BABALSKI
Poseł na Sejm RP

Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).