Oświadczenie


OŚWIADCZENIE
Posła na Sejm RP
Zbigniewa Babalskiego


Szanowni Państwo,
pragnę uprzejmie poinformować, że dnia 26 czerwca 2018 roku, złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kończąc swą pracę w Resorcie Rolnictwa, pragnę z największym wzruszeniem podziękować za współpracę przede wszystkim Rolnikom, którzy służyli mi radą i wsparciem, dla których moja praca była dedykowana.
Dziękuję także moim współpracownikom w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy oddawali serce i zaangażowanie w codzienną pracę.
Pragnę podziękować Przyjaciołom i Wyborcom z mojego okręgu wyborczego za okazaną serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość.
Mimo, iż moja misja w Resorcie została zakończona, moja praca dla Państwa trwa. Zapraszam do moich biur w województwie warmińsko – mazurskim.

Łączę wyrazy szacunku i należnego uznania,
                                                                    /-/ Zbigniew Babalski
                                                                    Poseł na Sejm RP
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Prenumerata Email