Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędą się w dniach 13-14.06.2012 r.

Planowany przebieg posiedzeń Komisji RRW:

13.06.2012 r.
  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w maju 2012 r.
  • Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat: 
-realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym, w szczególności w zakresie wykonania art. 4 ust. 3 i 4 dotyczącego przedłużania umów na rybackie korzystanie z wód obwodu rybackiego, 
- planowanych zmianach legislacyjnych w w/w ustawie.

14.06.2012 r.
  • Powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).
  • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykorzystaniu w 2011 r. środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz realizacji planu na 2012 r.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności posła Zbigniewa Babalskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" (PRENUMERATA EMAIL). Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.babalski.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną.
Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności posła Zbigniewa Babalskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.babalski.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Prenumerata Email